Projecten

Wat wordt er momenteel in de wijk gedaan en wat staat er voor de toekomst gepland?

Op de korte termijn:

 

- Beweegpark

- Containertuintjes

- Modelwoning van der Fuykstraat 140

- Herbestrating Alexander Verhuelstraat

Op de lange termijn:

- Vergroening in de wijk

- OranjeFonds activiteiten

- Buurtpreventie

Toekomst ideeën:

- Natuurspeeltuin

- Verbetering en herindeling van de pleintjes

- Verkeerssnelheid in de wijk

- Kindervakantieweek

- Ruggefeest

- Rommelmarkt

- Tuintjesmarkt

- Activiteiten agenda